Преглед на файлове

Retrait des vieux exécutables du gitignore

master
Nikos преди 7 години
родител
ревизия
343e948952
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 3 реда
  1. +1
    -3
      .gitignore

+ 1
- 3
.gitignore Целия файл

@@ -1,6 +1,4 @@
*.o
interface
anneau
node
*~
\#*\#
\#*\#

Зареждане…
Отказ
Запис